Οι συνεργάτες μας είναι άνθρωποι με πλήρη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία και μπορούν να ανταποκριθούν σε κάθε πρόκληση αλλά και στις καθημερινές ανάγκες μιας επιχείρισης 

Γνωρίζουμε να λειτουργούμε ως μέλη μιας ομάδας και σίγουρα θα αποτελέσουμε και το κομμάτι του δικού σας Team. Θα γίνουμε οι δικοί σας άνθρωποι , οι επαγγελματίες στους οποίους θα μπορείτε να βασίζεστε . Μαζί μας θα βρείτε λύση σε όλα τα προβλήματα σας. Με αυτό τον τρόπο δημιουργούμε μια σχέση μακροχρόνιας εμπιστοσύνης 

Αναλυτικά οι υπηρεσίες που παρέχουμε

  • Υποστήριξη φορολογικών ελέγχων Επιχειρήσεων

  • Αξιόπιστες Φοροτεχνικές Συμβουλές σε σύνθετα προβλήματα

  • Φορολογικές Δηλώσεις Νομικών προσώπων

  • Μισθοδοσία - Εργατικά και Ευέλικτες μορφές απασχόλησης

  • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις πελατών - προμηθειών

  • Έκδοση και υποβολή παρακρατούμενων φόρων (ΦΜΥ & ΦΕΕ)

  • Τήρηση Βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών

  • Διαδικασίες Έναρξης , Διακοπής , μεταβολές εταιρειών