• Επιδόματα Ενοικίου

  • Διεκπεραίωση Σχετικών υποθέσεων σε όλες τις δημόσιες Υπηρεσίες (ΕΦΟΡΙΑ,ΕΦΚΑ,ΓΕΜΗ)

  • Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

  • Ρυθμίσεις Φορολογικών & Ασφαλιστικού Εισφορών

  • Έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ

  • Σύνταξη και υποβολή Μισθωτηρίων συμβολαίων

  • A21 Οικογενειακού επιδόματος

  • Φορολογικές Δηλώσεις Ε1,Ε2,Ε9 Φυσικών Προσώπων